Vi hjelper bedrifter med å skape bærekraftige prestasjoner over tid

Å ha det bra er smittsomt.

I Vidde tror vi på ringvirkningene av å ha det bra. Ringvirkninger som sprer seg til familie, venner og ikke minst til jobben

 

Våre tjenester

 

Hybrid arbeidshverdag skaper mange spennende muligheter, men det krever også mer av bedriftene og lederne med tanke på å skape gode kulturer med bærekraftige prestasjoner over tid.

Helse- og prestasjonstrening:

Med erfaring fra store internasjonale selskaper jobber vi med helse- og prestasjonstrening både individuelt og på gruppenivå.

Målet med denne type trening er å skape god kultur preget av høy psykologisk jobbtrygghet, et miljø der du tørr å si din mening. Fra forskning vet vi at en slik kultur er med på å fremme konkurransekraft i et stadig tøffere marked. Vi jobber alltid opp mot målbare strategier og tiltak. 

Tjenester: Helse og prestasjonstrening, kulturkartlegging, personlighetstesting, feedbacktrening, teamutvikling og ledertrening. 

 

 

 

Lars Christian Larssen

Helse -og prestasjonstrener 
Ta kontakt med Lars