Bærekraftige prestasjoner over tid.

Aug 09, 2022

 I Schibsted har vi en kultur for høy prestasjon. Det er fokus på vekst og offensive satsninger. Som et resultat av dette, må vi være bevisste på potensiell slitasje hos ansatte. Utbrenthet hos ledere og ansatte er i dag utbredt, og fenomenet er voksende. Konsekvensen for den som opplever utbrenthet er ofte markant reduksjon og fungering med påfølgende sykemelding over lengre tid. Konsekvensen for arbeidsgiver er ofte betydelige økonomiske tap, men enda viktigere, også tap av ressurssterke arbeidstakere

 

Det å sjonglere mellom karriere, familie, venner - og i tillegg ha tid og krefter til å gjøre det du har lyst til, kan være krevende. I Schibsted, som i de fleste andre bedrifter, ønsker vi medarbeidere som presterer godt over tid, og som trives såpass godt på arbeidsplassen at de er med på å bygge en god kultur og leverer gode resultater. 

Vi ønsker ansatte som ikke bare leverer gode resultater i en kort periode, men over lengre tid. 

For å kunne prestere godt over tid,  må du være i et bærekraftig miljø som preges av nære relasjoner, meningsfylte arbeidsoppgaver, og balanse.Toppidrettsutøvere er gode på resitusjon. I arbeidslivet er det dessverre ikke like mye fokus på resitusjon. Det er det fokus på tempo og vekst hele veien. I våre øyne er ikke dette bærekraftig over tid. 

Derfor har vi ønsket å jobbe med å utvikle et program som gir de ansatte en innsikt i hva som gir og tar energi, og hvordan forvalte egen energi over tid.

 

I samarbeid med Svein-Olav Grevstad i SOGmental (sogmental.no), og Head of Wellbeing i Schibsted Celina Skjolde satte vi igang før sommeren en pilot for ansatte i News Media. I piloten har vi testet et konsept som skal fremme bedre helse og prestasjon i ulike høyprestasjonsteam på tvers av News Media. Målet med piloten er at vi skal bygge det vi liker å kalle  bærekraftige prestasjoner over tid. 

 

Temaer vi har jobbet med til nå er: 

  • Hvordan bygge et godt fysisk og mentalt overskudd (det å være på pluss-siden)
  • Viktigheten av søvn
  • Fokus/konsentrasjon
  • Restitusjon
  • Hvordan “Skru av og på” med kvalitet. 

 

Piloten bygger på Svein-Olav Grevstad sitt konsept «Skru av - Skru på» som tar utgangspunkt i 6 grunnpilarer. Målet etter piloten er at vi sitter igjen med: 

 

  • God forståelse av hvordan hodet og kroppen kontinuerlig jobber sammen (hjerne-og nervesystem)
  • Verktøy og protokoller for hvordan du bevisst kan “skru av og skru på” kropp og hode ut i fra behov (søvn, læring, fokus etc)
  • Lære hvordan du kan måle og overvåke energinivået til kroppen så du kan ta gode valg for å unngå utmattelse og øke overskudd.

 

Piloten er en blanding av plenumsamlinger og individuell oppfølging. Piloten vil gå utover høsten og vi er spente på å evalueringene. Planen er å sette piloten opp mot medarbeiderundersøkelser i de ulike avdelingene og se om vi finner mønstre vi kan jobbe videre med. Et utrolig spennende og meningsfylt arbeid.

 

Hilsen Lars