Gir strategisk teamutvikling over tid resultater? 

Jan 24, 2023


Ja det gjør det. Det skjer noe veldig spennende når folk tørr å være seg selv, , tørr å stille dumme spørsmål i plenum, lærer av feil, og snakker høyt om det . De får lov til å bruke hodet på nye ting, og får jevnlig feedback på arbeidet sitt.

Alt dette har vi trent systematisk på i 2 år i Schibsted Media gjennom en strategisk tilnærming til teamutvikling. I tillegg har vi trent på å skru av og på hodet, forstå hvordan psykologi og fysiologi henger sammen, og fokus på å bygge egen grunnmur ved å fokusere på basale behov. Vi har tenkt på dette som å trene en muskel. Du må trene hver uke for å få sterke muskler.

Hva ble resultatet? 
Jo, det ble ganske bra.
På 25 av 27 parametere hadde teamet best score i hele Schibsted på medarbeiderundersøkelsen. Tror dere scorene hadde betydning på resultatene våre? Jeg kan avsløre at de også ble påvirket:)

Siden vi har turt å tenke nytt, så har vi  økt innovasjonsgraden. Det  betyr nye og bedre produkter. En mer effektiv kundebetjening av nye og eksisterende kunder, og bedre salgsprosesser.  Finansielt har vi nesten doblet de digitale inntektene våre.

I tillegg opplever vi at vi får høyere kvalifiserte kandidater på stillingene vi rekrutterer inn til teamet. På toppen av alt dette, så har vi hatt det mer gøy,vært mer ute i naturen, beveget oss mer, resitutert bedre gjennom uka, og  knyttet sterkere relasjoner i teamet. Vi har jobbet smartere istendenfor hardere.

Vinn - vinn for både arbeidstager og arbeidsgiver.