Noen tanker på en fredag.

Sep 05, 2022Jeg vært så heldig å få jobbe med prestasjonsutvikling i et toppidrettslag og i Schibsted, og jeg har gjort meg noen betraktninger.

Det er påfallende mange likheter i idretten og i organisasjonslivet. For å optimalisere for bærekraftige prestasjoner over tid på begge disse arenaene har jeg forsøkt å se etter mønstre i adferd som man kan jobbe med å endre. Det er spesielt to atferdsmønstre som enten hindrer eller optimaliserer for god prestasjon:
1. tørre å være seg selv i størst mulig grad
2. evne til å skru av og skru på

De fleste kjenner seg sikkert igjen i at man i enkelte situasjoner har holdt igjen litt fordi man ikke er helt komfortable i situasjonen. I idretten er det tankevekkende å høre spillere som sier at de har holdt tilbake innspill de tror kunne vært til fordel for laget, men de velger å være stille fordi de er usikre på hva lagkamerater kan komme til å si. Slik er det også i organisasjonslivet. En måte å optimalisere for gode prestasjoner er å skape et miljø/kultur der man tør å være seg selv. På fagspråket kaller man dette psykologisk trygghet.

Både i idretten og i organisasjonslivet ser jeg at evnen til å skru av og skru på ikke er like god. En idrettsutøver kan for eksempel ta med seg dårlige resultater fra en kamp inn i natta, og får da dårlig søvn. Over tid vil dette mønsteret kunne tappe en for energi, og en vil få dårligere prestasjoner. I organisasjonslivet kan man høre om ansatte som mentalt er på jobb hele døgnet. Det blir man over tid sliten av, og det vil påvirke prestasjonen negativt.

Idag var jeg så heldig at jeg fikk jobbe med Schibsted sine management traineer, der snakket vi om hvordan de kan jobbe med å skape bærekraftige prestasjoner over tid sine fremtidige lederroller. Her fikk vi masse gode innspill.

 

Hilsen Lars