Oppdrag for Erik Bertrand Larssen

Apr 10, 2023
Denne uken kjører Erik Bertrand Larssen et digitalt konsept som heter Helvetesuken.

Det er en uke der deltakere skal jobbe fokusert og intenst med selvutvikling. Konseptet er orientert rundt 7 temaer i 7 dager med Erik som coacher dem Live gjennom alle dagene. Masse spennende og engasjerte mennesker som skal igjennom en lang uke med mye ny læring.

På dag 1 var temaet vaner i hverdagen, og jeg fikk snakke om hvordan man kan bruke pust som et verktøy for å: Aktivere, Prestere og Restituere i hverdagen. Det var utrolig spennende og lærerikt. Tusen takk for tilliten Erik Bertrand Larssen og Jan Ramsberg

Øvrig temaer deltakerne skal igjennom de påfølgende dagene er er:

2. Modus og fokus
3. Tidsstyring
4. Ut av komfortsonen
5. Hvile og restitusjon
6. Indre dialog
7. Livet i perspektiv.

Gleder meg til å høre om resultatene etter den intense uka.

Lykke til videre