Alkohol på strategisamlinger!

Jan 24, 2023Rekk opp hånda dersom du kjenner deg igjen i følgende scenario:

Teamet eller avdelingen samles på et konferansehotell fulle av motivasjon og pågangsmot for å legge nye strategier.

Dag 1 blir man sittende stille store deler av dagen på et møterom med litt for dårlig luft. Etter det obligatoriske snakket, går man rett i baren og tar en velfortjent øl eller vin. Praten går lett, drinkene blir flere utover kvelden, og man blir sittende oppe til langt på natt. Det er jo så hyggelig.

Dag 2 på strategi samlingen skal man gjerne legge nye og offensive mål for videre arbeid. MEN, denne dagen er det ikke like enkelt. Folk er trøtte, noen er kanskje litt fyllesyke og flere lengter bare etter å komme seg hjem.

Viktigst av alt er at hjernens evne til fokus og læring er på bunn. Forskningen er tydelig på at alkohol tar ned evnen til å konsentrere seg, evne til læring og hemmer korttidshukommelsen. 

Det ironiske er jo at det er akkurat denne dagen man ikke skal sette teamet i denne tilstanden, fordi det kan gi ganske store defensive utslag på hvilken strategi man faktisk ender opp med.


På samlingen med Halogen i Steinboligen på Finse var ønsket å bygge opp evnen til fokus, læring og kreativitet i teamet. Dermed ble det naturlig å sette de basale behovene som mat, fysisk aktivitet og søvn høyt på agendaen. Alkohol er sjeldent en prestasjonsfremmende faktor, og dermed ble det bestemt at det kun var et glass vin til middag begge dagene. Det ene glasset ble drukket med andakt og hver slurk nøt vi til det fulle. Resten av samlingen var alkoholfri.

I tilbakemeldingene fra deltakerne ble det nevnt at det var befriende å være på en samling der man føler at man lader batteriene fremfor å tappe dem, og man føler at man tenker bedre og mer kreativt enn om man er bakfull og trøtt.

Flere sa også at alkoholfrie samlinger kan  kan være avgjørende for om man velger å være med på team samlinger. Mange ønsker ikke å bruke mange dager på å komme seg på beina igjen etter en strabasiøs team tur.

En veldig positiv tilbakemelding med tanke på teamets utvikling var at det ble rapportert at nå fikk vi se personen uten “jobbmasken” på, og at man får se den reelle personen man faktisk jobber med uten noen form for påvirkning. Alt blir litt mer ekte.

Det krever guts fra en leder å si at vi ikke skal drikke alkohol på en samling. Mange er vant til og kanskje til og med forventer alkoholservering når man er sosial med teamet. Her var Simen Tronrud i Halogen tøff som leder og fulgte magefølelsen på hva som var riktig.

For å få ansatte som tør å tenke nytt, så kan man faktisk begynne med de små tingene. Det kan være å ikke servere alkohol på samlinger. Det vil bryte med manges forventninger, og man må omstille seg i hvordan man forholder seg til andre. Det er det mye god læring i å lære seg omstilling på små ting, men som likevel bryter med manges forventninger.

Festen kan man jo da ta etterpå, når målene er nådd. Skål!