Bærekraftige prestasjoner hos Norsk Hydro Energi. 

Feb 08, 2024


Dårlig søvn, stress, lav energi og konsentrasjon koster norske bedrifter enorme summer. Det skjulte stresset er også kilde til fremtid sykdom, og med det masse sykemeldinger. 

Som i resten av samfunnet, så opplever Norsk Hydro at stressbelastningen er for høy blant ansatte, og dette ønsker de å gjøre noe med. Her ønsker de å jobbe proaktivt med helse og prestasjon, istedenfor å handle reaktivt.

Takket være en offensiv HR avdeling med  Nina Bjorøy Thue  Andre Fey og  Gurpinder Kaur Ramana i spissen, så har de satt igang en meget spennende pilot sammen med TORKIL FÆRØ, Garmin og meg.

Vi skal følge en gruppe ledere og spesialister over tid for å lære hvordan vi med biometriske målere i smartklokker kan ta mer kontroll over egen helse. Vi skal lære oss å forstå hvordan å forstå pulsvariasjonen i kroppen og hvordan vi kan bruke dette til å regulere oss selv bedre, og ikke minst prestere bærekraftig over tid. 

Piloten blir avgjørende i dette prosjektet. Vi går selvsagt for gull og suksess. Dersom piloten lykkes, vurderes det å rulle prosjektet videre ut i organisasjonen. 

Dette er et særdeles spennende prosjekt, og jeg må ta av meg hatten for den handlekraften som Nina, Gurpinder og Andre viser. De er neste generasjon HR avdeling spør du meg!