Brave Leadership Podcast

Feb 08, 2024

Alle har vi ting vi frykter og som vi ønsker å bevege oss vekk fra. Men hva om vi gjør det motsatte? At vi faktisk møter frykt og tar kontroll på frykten gjennom å kontrollere stressresponsen. 

Er det mulig? Ja, det er mulig og det er faktisk trenbart. 

 Anna Svanberg og  Jannecke Bugge fra BRAVE Leadership AS fikk begge forsøke å møte frykt på en systematisk måte der vi bruker iskaldt vann og pust som verktøy for å trene på stressresponsen. Dette og mye mer snakker vi om podcasten deres Påkobla. 

Er dette relevant for organisasjoner? Ja, i aller høyeste grad. Vi behøver ikke bade iskaldt vann for å trene stressresponsen på arbeidsplassen. Men å snakke om frykt, og bruke pust som verktøy er utrolig effektivt for å få mer robuste og resiliente medarbeidere på arbeidsplassen. Link til podcast