Foredrag for Legeforeningen

Feb 08, 2024

På lørdag hadde jeg en workshop for 50 leger, psykiatere og kirurger for Buskerud Legeforening. 

Temaet var egenhelse for leger. Det er rett og slett skremmende å høre om hvilke forhold leger og helsetjenesten jobber under, og ikke minst hva konsekvensene kan bli i fremtiden. 
Hvis vi fortsetter å skvise helsepersonell slik vi gjør nå, så står vi ovenfor en potensiell svært alvorlig krise på sykehus og i legekontorene. Folk brenner ut og blir langtidssykemeldte. 


I workshopen snakket jeg om temaet Pust, og hvordan helsepersonell kan lære seg å puste mer riktig i hverdagen. Utrolig gøy å først guide de igjennom en 30 minutters pustemeditasjon, for deretter å snakke om hvordan de kan bruke pust både for egen del, men også for sine pasienter. Det finnes utrolig mye helse i å lære seg å puste mer riktig. 

Dette er et av mange verktøy jeg bruker mer og mer i leder og organisasjonsutviklingen. 

For de av dere som er nyssgjerrige på mer kunnskap om pust, så anbefaler jeg å lese boken til James Nestor om Pust, den nye vitenskapen om en glemt kunst.