Norsk Hydro kjører en pilot for å se på hvordan de kan redusere stress i organisasjonen

Feb 08, 2024
Norsk Hydro kjører en pilot for å se på hvordan de kan redusere stress i organisasjonen og hvordan bygge bærekraftige prestasjoner over tid. 

De ønsker altså å ta ut mer potensial av de ansatte. For at det skal være mulig er man nødt til å spille på lag med fysiologien, biologien, psykologien, nervesystemet og de basis behovene vi mennesker har. Norsk Hydro tørr å tenke anderledes i måten de angriper dette arbeidet på. 

Igår hadde jeg kurs for en gruppe ledere på det mest fundamentale av alt: Pusten og måten vi puster på. 

Forskning viser at et sted mellom 50-80% av befolkningen har dysfunksjonelle pustemønstre. 

Pust og oksygen påvirker absolutt alle prosesser i kroppen vår. Ergo kan dysfunksjonell pust være en vanvittig stor, og unødvendig energilekkasje i organisasjonen. Igår gikk vi igjennom hvordan vi kan puste bedre for bedre helse og hvordan vi kan bruke pust til å skru oss opp eller ned etter behov. 

Takk for besøket  Gurpinder Kaur Ramana
 ,  Nina Bjorøy Thue
 og André Frey. Dere er modige i valget av verktøy for å skape bærekraft.