Podcast med sjølveste patrick Mckeown i Oxygen Advantage

Feb 08, 2024
Patrick Mckeown er skaperen av Oxygen Advantage metoden, og er en nestor på verdensbasis innen utviklingen av kunnskap rundt respirasjonstrening. 

Oxygen Advantage metoden integrerer vitenskapelig forskning med praktiske metoder for å optimalisere pusten, og dermed forbedre fysisk og mental ytelse. 

Jeg var så heldig å få snakke med han om hvordan jeg har brukt denne kunnskapen i organisasjonslivet for å øke prestasjoner, øke fokus, kreativitet, og redusere stress.