Workshop hos HR sitt HR Forum på Lillehammer

Feb 08, 2024
Rekk opp handa hvis du er leder, og har kjent på at du i perioder sover dårlig, er lite uthvilt, sliter med å holde fokus, og synes det er vanskelig å tenke klart pga høyt arbeidspress. 

Nyere forsking gjennomført av Whoop viser at ledere som sliter med søvn, søvnmangel og dårlig stressregulering kan faktisk skape dårlig psykologisk trygghet i sin bedrift. De vil også ha en dårligere kognitiv kapasitet som kan føre til at de er dårligere rustet til å ta gode beslutninger. 

Dette uten at de faktisk vet om det selv eller forstår det. De jobber altså hardt, men innsatsen slår negativt ut. 

Stressede ufokuserte ansatte og ledere vil skape mindre innovasjon, ha lavere gjennomføringskraft på prosjekter og dette kan gi mye dårligere resultater. 

Idag fasiliterte TORKIL FÆRØ og jeg en workshop for en rekke ledere innen offentlig sektor , i regi av HR Norge der vi diskuterte akkurat disse spørsmålene her. 

Temaet vi jobbet med i workshopen er hvordan vi konkret kan ta ned stressbelastningen i bedrifter. Vi diskuterte hvordan kunnskapsformdilng, og bruk av smart teknologi kan gi store utslag på kort sikt. Men også hvor viktig det er mer kulturelle og strukturelle endringer i norsk arbeidsliv for å skape et mer bærekraftig arbeidsliv. 

Takk for tilliten  Maren Gilje Sekse
 og  Lotte Alvik Nilsen
, og  Håvard Berntzen og resten av HR Norge.